Naše síť

Mikuláš Vymětal

celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené, ČCE Praha

Bydlím na sídlišti Zbraslav v Praze. Snažím se o budování vztahů se sousedy. Pro zbraslavské chudé organizuji potravinovou banku. Po práci rád vyrážím do přírody v okolí Zbraslavi a raduji se z její krásy.

Sandra Silná

pastýřka, farářka, duchovní průvodkyně a inspirátorka Brno

Jsem farářka Církve československé husitské v Brně, s velkou divokou zahradou u kostela, kterou už šest let pozoruji a na které sem tam permakulturně iniciuji růst rozmanitých plodin. Máma dvou synů, se služebním bytem, který je tak trochu archou - azyl zde našli vyhozené štěně, tři kočky, želva, afričtí šneci, rybičky. Pečuju o farní zahradu, chovám včely, snažím se vzdělávat v environmentální oblasti (ekoteologie, environmentální etika, alternativní ekonomie) a přemýšlet a v praxi realizovat myšlenky trvale udržitelného života. Důležitá je pro mě péče o Stvoření jako celek - tedy pokud možno biocentrický pohled na Stvoření.

Lukáš Bujna

husitský farář a kaplan v domově ošetřovatelské péče Sokolov

Věřím, že člověk má od Boha poslání být správcem stvoření a pečovat o svět jako o společný domov všech Božích tvorů.

Marie Beslon

jsem v domácnosti, vychovávám čtyři děti a učím je Praha 6

Vedu děti k lásce k stvoření a péči o ně ve společném poznávání, práci a modlitbě.

Dominik Obruča

spisovatel a publicista Praha

Snažím se být vnímavý ke světu kolem sebe a žít skromně.

Radek Hýl

lektor angličtiny Praha

V roce 2018 jsem začal vnímat ekologickou krizi a od té doby často mluvím ve svých kruzích o integrální ekologii a klimatické spravedlnosti. Přišel jsem s nápadem ekumenické platformy Společný domov a přispívám k vytváření této sítě.

Honza Zámečník

učitel na katedře teologické etiky ETF UK a katedře environmentálních studií FSS MU Břeclav

V přednáškách a na seminářích se snažím studenty i širší veřejnost seznámit s environmentálně laděnou teologií, které leží na srdci osud naší planety.

Petr Vaca

elektrikář Šternberk

Vnímám klimatickou a ekologickou krizi už 6–7 let díky přednáškám Pavla Nováčka z Katedry rozvojových a enviromentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, které navštěvuji jako posluchač. Také čtu odborné články a časopis Sedmá generace. Pracuji jako elektrikář ve Šternberku, ale chci se stát "změnařem" – člověkem, který mění trendy, hodnoty a systém. Mým velkým snem je věnovat se na plný úvazek potřebným změnám, které povedou k lepšímu stavu našeho společného domova.

Johana Miriam Vorlová

toho času studentka píšící poesii a prózu Praha

Stvoření vnímám jako velký dar Boží, ke kterému mám blízký vztah a cítím jako vnitřní potřebu se k němu chovat s úctou a láskou.

P. Jan
Regner SJ

katolický kněz, jezuita, duchovní doprovázející Akademická farnost Olomouc

Debaty a panelové diskuse na téma ochrany společného domova, drobné ekologické aktivity se studenty.

Josef Zvoníček

Koordinátor Františkovy ekonomiky Zlín, celá ČR

Péče o náš společný domov je pro mě hluboce spojena s mým životním stylem, kterým chci chválit Boha. Je to pro mě vyjádření mé víry v Boha, který je přítomný nejen ve stvoření a v mých bližních, ale také v uvědomění mého spojení s celým světem a společností. To mě vede k zamyšlení, jaké je v tomto celku moje místo a jak se můžu i já zapojit a přispět k lepšímu a spravedlivějšímu světu. V tom jsou mi velkou inspirací postavy jako František z Assisi, Martin Luther King Jr., Lucia Pisapia, Franz Jägerstätter nebo Charles de Foucauld.

Matúš Kočalka

student Praha & Bratislava

Žijeme vo svete, ktorý odráža vo svojej jednote i rozmanitosti krásu Božieho stvorenia. Špecifickú úlohu človeka vnímam práve v tom, že sme "súčasťou" tohto sveta. V Biblii je napísané, že sme správcami sveta, akýmisi spolu-obyvateľmi so špeciálnym postavením - no nič z toho čo na svete jestvuje nám nepatrí - všetko patrí Pánu Bohu, lebo On učinil svet dobrým. Keďže verím, že najhlbšie vyjadrenie ľudskej osoby je schopnosť nadväzovať vzťahy, vystupovať zo seba samého a zo svojej uzavretosti, a otvárať sa smerom k druhým, k Láske. A ku svetu. Tak práve v tejto viere sa učím ochraňovať, vnímať, vidieť a ďakovať, že môžem obývať náš spoločný domov.

Zdeněk Turek

Trochu výpravčí, trochu divadelník, trochu výpomocný kazatel ČCE, trochu lobbista za LGBTQ+ rovná práva... ale hlavně neustálý hledač Rakovnicko, Chomutovsko, též Pražsko a i jinde, kde je třeba

Společný domov" chápu jako prostor, který byl dán nám lidem i všemu, co tu žije, abychom ho užívali společně. Zároveň i jako prostor, kde by nejen nám lidem, ale i všemu, co tu žije, bylo dobře – proto „domov".

Jana Erneyiová

učitelka stále se učící, někdy druhé, nejvíc od druhých Praha

Vnímám svět a stvoření jako dar, o který se musíme dobře starat a chránit, abychom si ho sami nezničili. Snažím se dělat vše v souladu se svým svědomím a nejlepším vědomím a podle svých sil. A učit se z omylů a přijímat důsledky chyb. A nejvíc se všeho věřit v Dobro a Lásku.

Veronika Osičková

Vinařka a maminka Velké Bílovice

Jako členka hnutí Žít Laudato si´ se snažím rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proměnit církev a společnost. Tato témata otevíráme především modlitbou, slavením bohoslužeb nebo přednáškami.

Eliška Polepilová

studentka Olomouc

Ve svém životě se snažím o zero waste a minimalismus a šířím povědomí o ekologických tématech ve svém okolí a skautském oddíle. Provozuji stránky, kde se snažím shromažďovat zprávy, projekty a jiné odkazy týkající se péče o svět.