Naše síť

Matúš Kočalka

student Praha & Bratislava

Žijeme vo svete, ktorý odráža vo svojej jednote i rozmanitosti krásu Božieho stvorenia. Špecifickú úlohu človeka vnímam práve v tom, že sme "súčasťou" tohto sveta. V Biblii je napísané, že sme správcami sveta, akýmisi spolu-obyvateľmi so špeciálnym postavením - no nič z toho čo na svete jestvuje nám nepatrí - všetko patrí Pánu Bohu, lebo On učinil svet dobrým. Keďže verím, že najhlbšie vyjadrenie ľudskej osoby je schopnosť nadväzovať vzťahy, vystupovať zo seba samého a zo svojej uzavretosti, a otvárať sa smerom k druhým, k Láske. A ku svetu. Tak práve v tejto viere sa učím ochraňovať, vnímať, vidieť a ďakovať, že môžem obývať náš spoločný domov.

Eliška Polepilová

studentka Olomouc

Ve svém životě se snažím o zero waste a minimalismus a šířím povědomí o ekologických tématech ve svém okolí a skautském oddíle. Provozuji stránky, kde se snažím shromažďovat zprávy, projekty a jiné odkazy týkající se péče o svět.

Veronika Osičková

Vinařka a maminka Velké Bílovice

Jako členka hnutí Žít Laudato si´ se snažím rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proměnit církev a společnost. Tato témata otevíráme především modlitbou, slavením bohoslužeb nebo přednáškami.

Petr Vaca

elektrikář Šternberk

Vnímám klimatickou a ekologickou krizi už 6–7 let díky přednáškám Pavla Nováčka z Katedry rozvojových a enviromentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, které navštěvuji jako posluchač. Také čtu odborné články a časopis Sedmá generace. Pracuji jako elektrikář ve Šternberku, ale chci se stát "změnařem" – člověkem, který mění trendy, hodnoty a systém. Mým velkým snem je věnovat se na plný úvazek potřebným změnám, které povedou k lepšímu stavu našeho společného domova.

Jana Erneyiová

učitelka stále se učící, někdy druhé, nejvíc od druhých Praha

Vnímám svět a stvoření jako dar, o který se musíme dobře starat a chránit, abychom si ho sami nezničili. Snažím se dělat vše v souladu se svým svědomím a nejlepším vědomím a podle svých sil. A učit se z omylů a přijímat důsledky chyb. A nejvíc se všeho věřit v Dobro a Lásku.

Sandra Silná

pastýřka, farářka, duchovní průvodkyně a inspirátorka Brno

Jsem farářka Církve československé husitské v Brně, s velkou divokou zahradou u kostela, kterou už šest let pozoruji a na které sem tam permakulturně iniciuji růst rozmanitých plodin. Máma dvou synů, se služebním bytem, který je tak trochu archou - azyl zde našli vyhozené štěně, tři kočky, želva, afričtí šneci, rybičky. Pečuju o farní zahradu, chovám včely, snažím se vzdělávat v environmentální oblasti (ekoteologie, environmentální etika, alternativní ekonomie) a přemýšlet a v praxi realizovat myšlenky trvale udržitelného života. Důležitá je pro mě péče o Stvoření jako celek - tedy pokud možno biocentrický pohled na Stvoření.

Radek Hýl

lektor angličtiny Praha

V roce 2018 jsem začal vnímat ekologickou krizi a od té doby často mluvím ve svých kruzích o integrální ekologii a klimatické spravedlnosti. Přišel jsem s nápadem ekumenické platformy Společný domov a přispívám k vytváření této sítě.

Honza Zámečník

učitel na katedře teologické etiky ETF UK a katedře environmentálních studií FSS MU Břeclav

V přednáškách a na seminářích se snažím studenty i širší veřejnost seznámit s environmentálně laděnou teologií, které leží na srdci osud naší planety.

Marie Beslon

jsem v domácnosti, vychovávám čtyři děti a učím je Praha 6

Vedu děti k lásce k stvoření a péči o ně ve společném poznávání, práci a modlitbě.

Johana Miriam Vorlová

toho času studentka píšící poesii a prózu Praha

Stvoření vnímám jako velký dar Boží, ke kterému mám blízký vztah a cítím jako vnitřní potřebu se k němu chovat s úctou a láskou.

Lukáš Bujna

husitský farář a kaplan v domově ošetřovatelské péče Sokolov

Věřím, že člověk má od Boha poslání být správcem stvoření a pečovat o svět jako o společný domov všech Božích tvorů.

Dominik Obruča

spisovatel a publicista Praha

Snažím se být vnímavý ke světu kolem sebe a žít skromně.

P. Jan
Regner SJ

katolický kněz, jezuita, duchovní doprovázející Akademická farnost Olomouc

Debaty a panelové diskuse na téma ochrany společného domova, drobné ekologické aktivity se studenty.