Petr Vaca

elektrikář Šternberk

Vnímám klimatickou a ekologickou krizi už 6–7 let díky přednáškám Pavla Nováčka z Katedry rozvojových a enviromentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, které navštěvuji jako posluchač. Také čtu odborné články a časopis Sedmá generace. Pracuji jako elektrikář ve Šternberku, ale chci se stát "změnařem" – člověkem, který mění trendy, hodnoty a systém. Mým velkým snem je věnovat se na plný úvazek potřebným změnám, které povedou k lepšímu stavu našeho společného domova.