Naše vize

Ekumenická platforma Společný domov je síť propojující jednotlivce, rodiny a společenství, kteří sdílí křesťanské hodnoty a zájem o péči o společný domov. Společným domovem máme na mysli fyzický svět, veškerý život na naší planetě i vztahy mezi lidmi navzájem i mezi lidmi, přírodou a Bohem. Péčí o společný domov máme na mysli vztah k přírodě, zájem ekologii životního prostředí i sociálních vztahů a úctu ke Stvoření. Inspirují nás např. encykliky papeže Františka a široká škála environmentálně zaměřených hnutí a směrů.

Duchovní cvičení

Od 3. do 5. listopadu 2023 proběhne setkání pořádané ekumenickou sítí Společný domov. Bude se konat v ekocentru Sluňákov u Olomouce. Určeno je pro 25 lidí a uskuteční se pod vedením P. Jana Regnera SJ. Tématem, které nás na setkání bude provázet, je environmentální žal a hluboká provázanost našich životů s ostatnímu tvory i přírodou jako celkem. Těšit se můžete na výtvarný workshop, setkání s lidmi, kterým leží na srdci osud stvoření, i na společné rozhovory s nimi.

Překlad knihy

Stále vyvíjíme úsilí o vydání knihy americké teoložky Sallie McFague, Super, Natural Christians: How We Should Love Nature. Tato autorka patří mezi přední, ekofeministicky orientované autorky a v tomto díle přemítá nad tím, jak náš postoj k přírodě i druhým lidem ovlivňují různé způsoby vidění světa, a prosazuje laskavější vztah ke stvoření. Jsme přesvědčeni o tom, že tematika této knihy, která má díky své přístupnosti potenciál oslovit širší veřejnost, by do českého prostředí vnesla důležité a neotřelé podněty.

Informace o relevantní literatuře

Na našich webových stránkách v nejbližší době doplníme informace o relevantních ekoteologických knihách dostupných v českém překladu. Naším záměrem je usnadnit orientaci v knižní produkci všem, které zajímá daná problematika a chtějí si prohloubit své znalosti.

Činnost platformy Společný domov má tyto hlavní cíle:

  • propojovat a komunikovat, vytvářet příležitosti k setkávání, vzájemnému dialogu a budování nových vztahů
  • vytvářet pouta mezi sebou s respektem vůči životnímu stylu a spiritualitě každého zúčastněného jednotlivce i společenství
  • modlit se za sebe navzájem za společný domov
  • inspirovat se navzájem, vytvářet prostor k předávání nápadů a zkušeností
  • zviditelnit své stávající projekty a nápady a pomoci s jejich propagací, realizací nebo s výměnou talentů a dovedností
  • vytvářet nové iniciativy, projekty a přátelství

Rozhovor Radka Hýla pro časopis Český bratr z března 2022, ve kterém poprvé představuje platformu Společný domov.

Rozhovor Radka Hýla pro buddhistický časopis Svět Dharmy ze září 2022. Naše platforma je organický projekt. Potřebujeme objevit nový jazyk, nový způsob, jak spolu mluvit.