Zpravodaj

04/2023

V tomto čísle vám přibližujeme setkání s environmentálně laděnou poezií, ve které nacházíme útěchu, sounáležitost, naději i sdílení společné klimatické tísně. V kázání Marka Orko Váchy z konce září nás povzbudilo téma environmentální radosti. A Adam Vrchlabský píše o umělecké stránce festivalu Take Care.

01/2024

S velkým zármutkem pamatujeme na všechny oběti a zraněné v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Petr Jandejsek přibližuje apoštolskou exhortaci Laudate Deum. První duchovní obnova Společného domova proběhla v Horce nad Moravou. Náš tým se rozrůstá. Máme nové projekty.