Honza Zámečník

učitel na katedře teologické etiky ETF UK a katedře environmentálních studií FSS MU Břeclav

V přednáškách a na seminářích se snažím studenty i širší veřejnost seznámit s environmentálně laděnou teologií, které leží na srdci osud naší planety.

E-mail

Fakultní e-mailová adresa na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Akademický profil na ETF

Životopis, kvalifikace, badatelské projekty, výběr z bibliografie.

Adresa pro korespondenci

Evangelická teologická fakulta UK
Černá 646/9, pošt. přihr. 529
115 55 Praha 1