Josef Zvoníček

Koordinátor Františkovy ekonomiky Zlín, celá ČR

Péče o náš společný domov je pro mě hluboce spojena s mým životním stylem, kterým chci chválit Boha. Je to pro mě vyjádření mé víry v Boha, který je přítomný nejen ve stvoření a v mých bližních, ale také v uvědomění mého spojení s celým světem a společností. To mě vede k zamyšlení, jaké je v tomto celku moje místo a jak se můžu i já zapojit a přispět k lepšímu a spravedlivějšímu světu. V tom jsou mi velkou inspirací postavy jako František z Assisi, Martin Luther King Jr., Lucia Pisapia, Franz Jägerstätter nebo Charles de Foucauld.

Věřím, že hlavními hybateli změny jsou mladí lidé, kteří dokáží znovu objevit vztah k našemu společnému domovu. Proto se věnuji neformálnímu vzdělávání mladých o společenských tématech, která rezonují dnešní dobou, a hledám způsoby a možnosti, jak mladé lidi zapojit do jejich řešení.

Potřebujeme znovu objevit význam slova ekonomie (z řeckého oikonomos), který hovoří o péči o náš společný domov. Toto uvědomění nám pomůže nalézt cestu, kterou by se měly každodenní kroky nás i naší společnosti ubírat.