Co pro vás znamená stvoření?

Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.

profese: ředitel Instititu ekumenických studií Praha, z.s. zaměření: současná christologie, teologie osvobození, lidská práva, teologická antropologie

Vnímat svět jako domov jsem mohl už od dětství zejména díky „Slunečnímu kmenu“, chlapeckému oddílu, který vznikl v rámci římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. V něm se koncentrovaly vlivy, které mi byly blízké z četby Karla Maye, Ernesta T. Setona, Jaroslava Foglara nebo Miloše Zapletala.

f. Mikuláš Vymětal Th.D.

profese: farář Československé církve evangelické zaměření: celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Na logu Společného domova je loď, snad Noemova archa. Žlutý obrázek vyjadřuje, že všichni plujeme na jedné lodi. Jiným způsobem to vyjadřuje zřejmě i slovo stvoření. To je staré označení pro veškerou živou i neživou přírodu, včetně člověka. Vychází z Bible a také z Apoštolského vyznání víry.

Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.

profese: odborný asistent na katedře teologické etiky Evangelické teologické fakulty UK a externí vyučující na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU zaměření: obecná a aplikovaná etika, ekoteologie

Co pro mne znamená stvoření a společný domov? Taková otázka vyvolává představu planety Země s myriádami lidí i mimolidských tvorů, s celou živou i neživou přírodou. To, co se mi vybaví především, je však krajina mého dětství na Vysočině. Stvoření a domov jsou pro mne dodnes konkrétní a nezaměnitelné lípy, smrky a plané jabloně, šípkové a trnkové keře, opojně vonící šeříky, jarní stráně poseté petrklíči a sasanky kvetoucí u lesa. Jsou to ovšem také tváře přátel a blízkých – těch, které stále potkávám, i těch, kteří zemřeli, ač jsou pro mě stále živí. Za stvoření a domov považuji celé městečko, ve kterém jsem vyrůstal, s dominantou barokního kostela, nepřehlédnutelnou budovou školy a radnice, opravenými i zchátralými domy, zahradami a malým hřbitovem.

Mgr. František Štěch, Th.D.

profese: teolog, vyučující na Ekumenickém institutu ETF UK zaměření: teologie, krajina, nové technologie

Stvoření je pro mne dílo Boží, ovšem nikoliv v tom smyslu, že by Bůh tvořil každou jednotlivost nacházející se ve světě. Biblický Bůh tvoří principy. Je to „rozdělovatel“ či „oddělovatel“ – odděluje světlo od tmy, nebe od země, vody od vzduchu a dává vznik prostředí, v němž se může vyvinout život. A protože to je dobré, stane se tak. Země se zazelená a vydá plody, vody se zahemží živočichy, vzduch protne svist křídel prvních létavců. Tvořivý vzmach přírody je reakcí na tvůrčí čin Boží.

Mgr. Lukáš Jan Bujna

profese: husitský farář a kaplan v domově ošetřovatelské péče zaměření: liturgika, teologie kultury, vztah mezi křesťanstvím a uměním

Zapomínáme, že naším společným domovem je živý a zranitelný svět “tam venku”, hmotná skutečnost Bohem stvořeného vesmíru, tělesná skutečnost našeho pobytu na planetě Zemi, za jejíž budoucnost neseme před Bohem odpovědnost. Naším tělem, hmotou, z níž jsme stvořeni, se podílíme na těle matky Země.