P. Jan
Regner SJ

katolický kněz, jezuita, duchovní doprovázející Akademická farnost Olomouc

Debaty a panelové diskuse na téma ochrany společného domova, drobné ekologické aktivity se studenty.