Matúš Kočalka

student Praha & Bratislava

Žijeme vo svete, ktorý odráža vo svojej jednote i rozmanitosti krásu Božieho stvorenia. Špecifickú úlohu človeka vnímam práve v tom, že sme "súčasťou" tohto sveta. V Biblii je napísané, že sme správcami sveta, akýmisi spolu-obyvateľmi so špeciálnym postavením - no nič z toho čo na svete jestvuje nám nepatrí - všetko patrí Pánu Bohu, lebo On učinil svet dobrým. Keďže verím, že najhlbšie vyjadrenie ľudskej osoby je schopnosť nadväzovať vzťahy, vystupovať zo seba samého a zo svojej uzavretosti, a otvárať sa smerom k druhým, k Láske. A ku svetu. Tak práve v tejto viere sa učím ochraňovať, vnímať, vidieť a ďakovať, že môžem obývať náš spoločný domov.

E-mail

Zaujíma ma teologická etika, systematická teológia a environmentálna teológia. Ak by ste sa chceli porozprávať - zavolať si, alebo si napísať, môžete ma kontaktovať cez môj e-mail, budem rád.

Otázka ľudskej identity (bakalárská práce)

Vyštudoval som Vyššiu odbornú školu ETS v Prahe, so zameraním na pastoračnú psychológiu. Spolu s ETS som vyštudoval ekumenickú teológiu na ETF - UK v Prahe. V súčasnosti som študentom magisterského oboru Diakoniky na ETF – UK, a na Fakulte si dorábam aj bakalársky obor Sociálna práca. Bakalársku prácu z teológie som napísal na pôde systematickej teológie, a v práci som sa zoznamoval s evanjelikálnym a pravoslávnym prístupom v teologickej antropológii (konkrétne pri uchopení ľudskej identity). Absolventskú prácu z ETS som písal v oblasti budovania identity u LGBT-Q ľudí v evanjelikálnom prostredí. Momentálne píšem diplomovú prácu v oblasti environmentálnej teológie a etiky.

Domov na polceste Rabaka

Od marca 2023 sa stanem súčasťou projektu prechodového bývania pre mladých mužov z detských domovov na strednom Slovensku, v malej obci Kalinovo, kde sa chcem angažovať aj v miestnom spoločenstve Cirkvi bratskej. Mám veľa nápadov a motiváciu meniť veci k lepšiemu, a zároveň mám i túžbu nebyť len na akademickej pôde, ale aj v praktickej službe.

Česká evangelikální aliance

V České evangelikální alianci som pracoval po dobu dvoch rokov. Počas tohto obdobia som sa zoznámil s evanjelikálnym prostredím v Českej republike, ktoré má svoje plusy, ale i mínusy. Za túto skúsenosť som rád.