Pomozte nám pokrýt náklady, které souvisejí s běžným provozem spolku pomocí naší kampaně na Darujme.cz

Naše vize

Naše ekumenická síť propojuje jednotlivce a komunity, mezi jejichž hodnoty patří tolerance, soucit a nenásilí a které chtějí pečovat o společný domov.

dozvědět se více

Pomozte nám pokrýt náklady, které souvisejí s běžným provozem spolku pomocí naší kampaně na Darujme.cz

Naše síť

Johana Miriam Vorlová

toho času studentka píšící poesii a prózu Praha

Stvoření vnímám jako velký dar Boží, ke kterému mám blízký vztah a cítím jako vnitřní potřebu se k němu chovat s úctou a láskou.

Honza Zámečník

učitel na katedře teologické etiky ETF UK a katedře environmentálních studií FSS MU Břeclav

V přednáškách a na seminářích se snažím studenty i širší veřejnost seznámit s environmentálně laděnou teologií, které leží na srdci osud naší planety.

P. Jan
Regner SJ

katolický kněz, jezuita, duchovní doprovázející Akademická farnost Olomouc

Debaty a panelové diskuse na téma ochrany společného domova, drobné ekologické aktivity se studenty.

Jana Erneyiová

učitelka stále se učící, někdy druhé, nejvíc od druhých Praha

Vnímám svět a stvoření jako dar, o který se musíme dobře starat a chránit, abychom si ho sami nezničili. Snažím se dělat vše v souladu se svým svědomím a nejlepším vědomím a podle svých sil. A učit se z omylů a přijímat důsledky chyb. A nejvíc se všeho věřit v Dobro a Lásku.

Kontaktujte nás

Adresa:

V Závětří 4, Praha 7

Telefon:

+420 245 501 520