Pomozte nám pokrýt náklady, které souvisejí s běžným provozem spolku pomocí naší kampaně na Darujme.cz

Naše vize

Naše ekumenická síť propojuje jednotlivce a komunity, mezi jejichž hodnoty patří tolerance, soucit a nenásilí a které chtějí pečovat o společný domov.

dozvědět se více

Pomozte nám pokrýt náklady, které souvisejí s běžným provozem spolku pomocí naší kampaně na Darujme.cz

Naše síť

Johana Miriam Vorlová

toho času studentka píšící poesii a prózu Praha

Stvoření vnímám jako velký dar Boží, ke kterému mám blízký vztah a cítím jako vnitřní potřebu se k němu chovat s úctou a láskou.

Lukáš Bujna

husitský farář a kaplan v domově ošetřovatelské péče Sokolov

Věřím, že člověk má od Boha poslání být správcem stvoření a pečovat o svět jako o společný domov všech Božích tvorů.

Honza Zámečník

učitel na katedře teologické etiky ETF UK a katedře environmentálních studií FSS MU Břeclav

V přednáškách a na seminářích se snažím studenty i širší veřejnost seznámit s environmentálně laděnou teologií, které leží na srdci osud naší planety.

Veronika Osičková

Vinařka a maminka Velké Bílovice

Jako členka hnutí Žít Laudato si´ se snažím rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proměnit církev a společnost. Tato témata otevíráme především modlitbou, slavením bohoslužeb nebo přednáškami.

Kontaktujte nás

Adresa:

V Závětří 4, Praha 7

Telefon:

+420 245 501 520

Sociální sítě:

Facebook | Instagram