Naše vize

Ekumenická platforma Společný domov je síť propojující jednotlivce, rodiny a společenství, kteří sdílí křesťanské hodnoty a zájem o péči o společný domov.

dozvědět se více

Veronika Osičková

Vinařka a maminka Velké Bílovice

Jako členka hnutí Žít Laudato si´ se snažím rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proměnit církev a společnost. Tato témata otevíráme především modlitbou, slavením bohoslužeb nebo přednáškami.

Lukáš Bujna

husitský farář a kaplan v domově ošetřovatelské péče Sokolov

Věřím, že člověk má od Boha poslání být správcem stvoření a pečovat o svět jako o společný domov všech Božích tvorů.

Eliška Polepilová

studentka Olomouc

Ve svém životě se snažím o zero waste a minimalismus a šířím povědomí o ekologických tématech ve svém okolí a skautském oddíle. Provozuji stránky, kde se snažím shromažďovat zprávy, projekty a jiné odkazy týkající se péče o svět.

Honza Zámečník

učitel na katedře teologické etiky ETF UK a katedře environmentálních studií FSS MU Břeclav

V přednáškách a na seminářích se snažím studenty i širší veřejnost seznámit s environmentálně laděnou teologií, které leží na srdci osud naší planety.

Kontaktujte nás

Adresa:

V Závětří 4, Praha 7

Telefon:

+420 245 501 520