Naše vize

Ekumenická platforma Společný domov je síť propojující jednotlivce, rodiny a společenství, kteří sdílí křesťanské hodnoty a zájem o péči o společný domov.

dozvědět se více

Petr Vaca

elektrikář Šternberk

Vnímám klimatickou a ekologickou krizi už 6–7 let díky přednáškám Pavla Nováčka z Katedry rozvojových a enviromentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, které navštěvuji jako posluchač. Také čtu odborné články a časopis Sedmá generace. Pracuji jako elektrikář ve Šternberku, ale chci se stát "změnařem" – člověkem, který mění trendy, hodnoty a systém. Mým velkým snem je věnovat se na plný úvazek potřebným změnám, které povedou k lepšímu stavu našeho společného domova.

Sandra Silná

pastýřka, farářka, duchovní průvodkyně a inspirátorka Brno

Jsem farářka Církve československé husitské v Brně, s velkou divokou zahradou u kostela, kterou už šest let pozoruji a na které sem tam permakulturně iniciuji růst rozmanitých plodin. Máma dvou synů, se služebním bytem, který je tak trochu archou - azyl zde našli vyhozené štěně, tři kočky, želva, afričtí šneci, rybičky. Pečuju o farní zahradu, chovám včely, snažím se vzdělávat v environmentální oblasti (ekoteologie, environmentální etika, alternativní ekonomie) a přemýšlet a v praxi realizovat myšlenky trvale udržitelného života. Důležitá je pro mě péče o Stvoření jako celek - tedy pokud možno biocentrický pohled na Stvoření.

Veronika Osičková

Vinařka a maminka Velké Bílovice

Jako členka hnutí Žít Laudato si´ se snažím rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proměnit církev a společnost. Tato témata otevíráme především modlitbou, slavením bohoslužeb nebo přednáškami.

Lukáš Bujna

husitský farář a kaplan v domově ošetřovatelské péče Sokolov

Věřím, že člověk má od Boha poslání být správcem stvoření a pečovat o svět jako o společný domov všech Božích tvorů.

Kontaktujte nás

Adresa:

V Závětří 4, Praha 7

Telefon:

+420 245 501 520