Co pro vás znamená Stvoření?

Všechny úvahy, které zde najdete, jsou speciálně napsané pro Společný domov.

f. Mikuláš Vymětal Th.D.

profese: farář Československé církve evangelické zaměření: celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Na logu Společného domova je loď, snad Noemova archa. Žlutý obrázek vyjadřuje, že všichni plujeme na jedné lodi. Jiným způsobem to vyjadřuje zřejmě i slovo stvoření. To je staré označení pro veškerou živou i neživou přírodu, včetně člověka. Vychází z Bible a také z Apoštolského vyznání víry.

Bible na začátku opakovaně zdůrazňuje, že stvoření je dobré, Apoštolské vyznání odkazuje na společný původ živé i neživé přírody - „Věřím v Boha… Stvořitele nebe i země“. Stvoření tedy pro mě znamená, že patříme dohromady. Vnímám to jako určité rozšiřující se kruhy. V tom vnitřním jsem se svou ženou, dcerami a snad i rodinným psem Kuličkou. Pak jsou širší a širší kruhy na různých vztahových i místních rovinách – širší rodina a sousedé v domě, velmi pěkná příroda okolo našeho paneláku a poté přichází obec Zbraslav, a pro mě jako faráře také obec náboženská. Jsem farářem pro menšiny, a tak počítám do této obce vlastně všechny menšiny v České republice. A kromě lidí tu opět máme přírodu – která je v ČR k člověku vstřícná, pestrá a krásná a umožňuje nám i to, co leckde v bohatších i chudších zemích příroda neumožňuje – toulat se rozsáhlými venkovskými oblastmi Vysočiny či pohraničních hor, drandit na jízdním kole po rovinách i pahorcích, v létě se koupat v každém druhém rybníce a říčce. Ke kráse stvoření pro mě patří i houbaření - v podobě sběru plodnic i obdivování krásy všemožných hub nejedlých. Do nejširšího kruhu patří celá Zeměkoule, snad i s přilehlým vesmírem. Dočkáme se doby, kdy člověk stane i na Marsu?

Společný domov na logu ekumenické sítě pro mě vyjadřuje střecha na domku Noemovy archy. Pobyt pod jednou střechou vyjadřuje spoluodpovědnost. I tato spoluodpovědnost má rozšiřující se kruhy. Ty širší ovšem nejsou méně významné. Jako lidstvo neseme odpovědnost za celý svět. Dokážeme zmenšit svou uhlíkovou stopu tak, aby se minimalizovalo oteplování a tím v budoucnu i nárůst neobyvatelných částí zeměkoule? Dokážeme se postarat o vodu? – Pomocí moderních technologií odsolenou mořskou vodu přivádět na světě tam, kde ubývá té přirozeně sladké, a v menším u nás přispívat pomocí vhodných krajinných úprav a budování remízů k zachycování vody v krajině? Najde se někdo, kdo prosadí vykupování a recyklaci plechovek od nápojů? Přestane být ekologická otázka v české politice popelkou? Spoluodpovědnost za společný domov pro mě znamená přemýšlení nad budoucností a přizpůsobování svého chování tak, aby tento domov mohl být dobrým domovem i za dlouhou dobu, dětem našich dětí a vnukům našich vnuků. Jako lidé budující civilizaci plujeme na starobylé arše přírody asi deset tisíc let. Po těch deseti tisíci letech se toho velmi mnoho proměnilo – a na nás už záleží mnohem víc. Z pasažérů v koutku jsme se stali lodivody a hlavními nájemníky. Společný domov pak pro nás bude znamenat pečovat o archu společného domova další a další desetitisíciletí. Vážení spolucestující a spolukapitáni na této lodi, přeji vám k tomu nadhled, trpělivost a dlouhý dech.