Co pro vás znamená Stvoření?

Všechny úvahy, které zde najdete, jsou speciálně napsané pro Společný domov.

Mgr. František Štěch, Th.D.

profese: teolog, vyučující na Ekumenickém institutu ETF UK zaměření: teologie, krajina, nové technologie

Stvoření je pro mne dílo Boží, ovšem nikoliv v tom smyslu, že by Bůh tvořil každou jednotlivost nacházející se ve světě. Biblický Bůh tvoří principy. Je to „rozdělovatel“ či „oddělovatel“ – odděluje světlo od tmy, nebe od země, vody od vzduchu a dává vznik prostředí, v němž se může vyvinout život. A protože to je dobré, stane se tak. Země se zazelená a vydá plody, vody se zahemží živočichy, vzduch protne svist křídel prvních létavců. Tvořivý vzmach přírody je reakcí na tvůrčí čin Boží.

Bůh některé principy, které tvoří, také pojmenovává a tím vyjadřuje své těsné sepětí s nimi. Dát jméno, znamená připoutat k sobě. A za to, co k sobě připoutáme, jsme také zodpovědní. A Biblický Bůh své stvoření neopouští. Právě naopak, provází jej a dává se v něm poznat lidem, které stvořil ke svému obrazu. Lidé tak mohou být jako Bůh. Díky tomu jsou jakousi korunou stvoření, ale s tímto výsadním postavením se pojí i veliký úkol – zodpovědnost za celé stvoření. Tu Bůh předává lidem a činí z nich šafáře svého stvoření. Dává jim do správy svůj majetek, aby o něj s láskou pečovali. Až do doby, kdy Bůh opět spojí, co rozdělil a bude všecko ve všem (1. Kor. 15,28). Do té doby se jako lidé máme starat o sebe. Starost o sebe, ale znamená také péči o to, čeho jsme součástí (a korunou) – o celé stvoření. O to stvoření, které je boží. Starost o sebe by tak měla být zároveň starostí o náš před-obraz. O Boha a jeho záměry. Bůh, lidé a stvoření jsou vzájemně propletení. Vždyť je-li stvoření boží, je i člověk boží a každá lidskost, která klade samu sebe do vztahu s Bohem se ve víře stává znamením Boží přítomnosti ve stvoření. Událost a tajemství Ježíše Krista pak dává Boží přítomnosti ve stvoření nebývalou intenzitu. To cítil a věděl český jezuita, teolog a filosof Karel Říha, když ve své knize Hledání středu napsal: „Tvář Kristovu můžeme vidět v tváři druhých. Jsme-li s Bohem smíření, jsme-li v lásce Boží, neseme podobu Kristovu ve své duši. Ta se v nezištně dobrém skutku, při setkání s druhým člověkem promítá navenek. Skrze závoj lidské tváře nazíráme něco z Božské krásy svaté tváře, která mizí v neviditelném světle.“