Zvířata jsou naši bližní

Čejka, Jan (Ed). Zvířata jsou naši bližní: výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů. Praha: Práh, 2010
Zvířata jsou naši bližní