Albert Schweitzer: zastánce kritického myšlení a úcty k životu.

Schweitzer, Albert. Albert Schweitzer: zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Praha: Vyšehrad, 1989. Albert Schweitzer je průkopníkem křesťansky zakotveného environmentálního myšlení par excellence. V tomto výboru z jeho díla jsou obsaženy oddíly z knihy Kultura a etika, v nichž pojednává o své ústřední myšlence - úctě k životu. Stavět etiku na tomto principu znamená prospívat všemu živému i za cenu omezení vlastních potřeb. Jak dalece je v té či oné situaci možné pomáhat, však nelze dopředu stanovit, a člověk je proto odkázán na své subjetivní rozhodnutí. Schweitzerova etika úcty k životu je radikálním protestem proti bezmyšlenkovitému zacházení s přírodou, týrání zvířat i nelidskosti.      

Albert Schweitzer: zastánce kritického myšlení a úcty k životu.