Pravdivý život

Valerio, Ruth. Pravdivý život : víra a ekologie ve věku konzumerismu. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018.

Ruth Valeriová je britská teoložka, sociální a environmentální aktivistka, působící mimo jiné v humanitární organizaci Tearfund, která ve svých knihách a veřejných vystoupeních věnuje pozornost ekologickým problémům a jejich sociálním dopadům. Také v Pravdivém životě se zamýšlí nad tím, jaký životní styl by měli přijmout za svůj ti, kteří chtějí autenticky následovat Ježíše v 21. století. Valeriová poukazuje na konflikt, který vyvstává mezi ústředními hodnotami konzumní společnosti (dobře ohodnocené zaměstnání, zážitky, zabezpečení sebe a své rodiny) a hodnotami evangelia (radost z Krista, širší společenství, obětavost, spravedlnost). Ve svém konceptu „teologie nádechu a výdechu“ pak představuje, jak by mohla vypadat dynamika křesťanského života v těchto podmínkách. Nádech přitom symbolizuje pohyb do nitra, do naplňujících vztahů a také stažení se z účasti na nezodpovědné spotřebě peněz, produktů i našeho času. Výdech zase znázorňuje pohyb směrem do světa a pozitivní působení na něj na osobní i veřejné úrovni. V poslední části knihy k tomu Valeriová uvádí mnoho příkladů ze své bohaté zkušenosti, ať už se jedná o zapojení do dobročinných a humanitárních organizací, formování komunit, pomoc v rozvojových zemích, dárcovství, etickou spotřebu nebo jen hlubší poznávání svého okolí a naší zodpovědné interakce s ním.

Pravdivý život