Teologie zvířat

Linzey, Andrew. Teologie zvířat. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018.

Andrew Linzey je britský teolog a anglikánský duchovní, který se od 70. let intenzivně zabývá vztahem ke zvířatům a patří k průkopníkům myšlenky jejich práv. V díle Teologie zvířat uvádí náboženské důvody pro laskavé zacházení s mimolidským tvorstvem. Polemizuje s utilitaristickým přístupem australského filosofa Petera Singera a své myšlenky aplikuje v konkrétních oblastech, jako je lov, genové inženýrství či vegetariánství. Linzey je přesvědčen o tom, že náležitým vztahem člověka ke zvířatům je prakticky projevovaná velkorysá láska, jejímž vzorem je Ježíš. ‌

Články, recenze a pořady: 

https://www.iliteratura.cz/clanek/40115-linzey-andrew-teologie-zvirat-in-respekt

https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/teologie-zvirat-komplikovane-hledani-vztahu-krestanu-k-zivym-bytostem

https://www.h7o.cz/clanky/12263-nadeje-i-pro-beranky

 

Teologie zvířat