Laudato si’ - Buď pochválen

Papež František. Laudato si’ papeže Františka: encyklika o péči o společný domov. Praha: Paulínky, 2018.

Papež František, který si zvolil jméno podle Františka z Assisi, navazuje v Laudato si’ na odkaz tohoto světce. Právě charakteristické znaky jeho působení - laskavost vůči stvoření a pozornost k chudým - patří mezí ústřední témata encykliky. Papež František poukazuje na závažné problémy současného světa, např. klimatickou změnu, vyčeprávání přírodních zdrojů, ztrátu biodiverzity či globální nerovnost, a kritizuje nedostatečné reakce na krizi spjatou s těmito faktory. Pozornost obrací také k dalším tématům, jako je příčina této krize, teologie stvoření, integrální ekologie nebo potřeba změny smýšlení a jednání, při níž hraje důležitou roli ekologická výchova a spiritualita.

Články, recenze a pořady:

Laudato si´ - encyklika papeže Františka
Laudato Si´ - katolický bestseller nejen pro katolíky
Když nese papež svoji kůži na trh…

Laudato si’ - Buď pochválen