Člověk a zvíře – stvoření Boží

Pury, Albert de. Člověk a zvíře – stvoření Boží: Starý zákon o zvířatech. Praha: Kalich, 1999.  

Švýcarský starozákoník Albert de Pury předkládá v této drobné knize úvahy o pohledu na zvíře ve starém Izraeli. Opírá se při tom o mnoho starozákonních oddílů a některým z nich – např. druhé zprávě o stvoření – věnuje větší pozornost. Dokládá, že v biblickém pojetí existuje mezi Bohem a mimolidskými tvory pouto a Bůh o ně pečuje. Také člověk je pevně spjat se zvířaty. Jak de Pury píše v závěru svého díla: „Pro izraelskou víru jsou člověk a zvíře hluboce spojeni, sdílejí stejnou ‚podstatu‘, jako stvoření žijí za stejných podmínek a podřízeni jsou stejnému Bohu.“  

Člověk a zvíře – stvoření Boží